English Deutsh Francais Nederlands Espanol Sverige

ALOE  |  CRASSULA  |  DUDLEYA  |  ECHEVERIA  |  HAWORTHIA  |  PACHYPHYTUM
Tack för ditt intresse för Pure-succulents! På dessa sidor hittar du mer information och inspiration om denna produkt som odlats på miljövänligt sätt.

Det grekiska ordet ”Succus” betyder saft. Suckulenter också kallad fetbladsväxter, har utvecklat specialiserade strukturer för att lagra vatten i växtkroppen så att de kan överleva långa torrperioder. Evolution och geografisk spridning har sett till att varje suckulent har anpassat sig till sin egen miljö. Suckulenter växer i de flesta varma och torra områden runtom i världen på ställen där andra växter inte har någon chans att överleva. Suckulenter räknas därmed till en av de mest lättskötta växtarterna.

Miljövänlig odling

Hållbart företagande blir allt viktigare och detta återspeglas också i det miljövänliga sätt som suckulenter odlas:
  • Vi använder minimalt med bekämpningsmedel och gödningsmedel.
  • Vattnet desinficeras med hjälp av ett UV-filter. Detta gör det möjligt att allt vatten och gödningsmedel kan återanvändas.
  • Odlare testar varje vecka för skadegörare och sjukdomar. När ett begynnande sjukdomsförlopp upptäcks kan man ingripa i ett tidigt skede och då behövs endast lite bekämpning.
  • Plantorna odlas utan användning av gas (noll-gas) och det finns inga emissioner av CO2 (noll- CO2). Detta beror på att växthusen värmas upp med restvärme.
Allt detta garanterar att växterna odlas på ett mycket miljövänligt sätt: ”Odla bättre, med respekt för miljön”!

Pure-Succulents använder miljövänlig odlings- och förpackningsmaterial.

Återvunnen odlingskruka
Odlingskrukan i plast är tillverkad av 100 % återvunnet material. Odlingskrukan tillverkas alltså av återvunna restprodukter.

FSC
Produkterna förpackas och transporteras i en kartongbricka, som har FSC-certifiering. Forest Stewardship Council (FSC) är en internationale organisatie som främjar ansvarsfullt skogsbruk i hela världen. FSC talar om ett hållbart skogsbruk när man på ett balanserat sätt tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna som tillhör skogsbruket. Detta innebär i princip att man planterar ett nytt träd för varje träd som avverkas.

Pure Succulents har ett antal certifieringar inom miljö och hållbarhet:

MPS-A
MPS-ABC är en unik standard i världen. Den fungerar som ett måttband, som visar hur pass miljövänligt en verksamhet är. MPS-ABC består av flera nivåer: MPS-A, MPS-B och MPS-C. Pure Succulents har MPS-A status som är den mest miljövänliga nivån.

MPS-GAP
Stormarknader vill köpa in säkra, hållbart odlade, högkvalitativa och spårbara produkter. De europeiska stormarknadsorganisationerna (EUREP) har därtill själva fastställt ett antal kriterier (GlobalGAP). MPS-GAP-certifikatet är bevis på att Pure Succulents uppfyller dessa kriterier.


Pure CollectionKlicka för förstoring